• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji - Nowość!!!

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

  Fototechnik z innowacją: E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • drukarz

  Drukarz

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Monter Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeńSztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie głębszym
i rozleglejszym od wzroku

Bolesław Prus

 

 

Biblioteka i Czytelnia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa

Nauczyciele bibliotekarze
Lidia Pucek & Małgorzata Wadowska

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8.00 – 16.00

Wtorek

8.00 – 16.00

Środa

8.00 – 16.00

Czwartek

8.00 – 15.30

Piątek

8.00 – 14.00

 


REGULAMIN PORZĄDKOWY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ1. Ze zbiorów biblioteki mogą przystać uczniowie i pracownicy szkoły oraz za wyłączną zgodą Dyrektora użytkownicy innych instytucji z terenu miasta Częstochowy .

2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki( w tym 2 lektury) na okres jednego miesiąca.

3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, matury mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

4. Czytelnik może przed upływem zwrotu książek prosić o ich prolongatę, pod warunkiem, że nie ma na te woluminy zamówień.

5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.

7. Czytelnik ma obowiązek szanować książki i inne dokumenty biblioteczne a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (bądź innego dokumentu) należy ją odkupić albo zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

9. Pod koniec roku szkolnego wypożyczone zbiory biblioteczne powinny być zwrócone w odpowiednim terminie.

10. Wszyscy odchodzący ze szkoły uczniowie i pracownicy mają obowiązek rozliczenia się z biblioteką tj. podpisanie karty obiegowej przez nauczyciela bibliotekarza.

11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

12. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wyłącznie na miejscu.
Bez zgody bibliotekarza nie można ich wynosić poza obręb lokalu bibliotecznego.

13. Użytkownicy biblioteki są zobowiązani dbać o ład i porządek