• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik


Zobacz stronę internetową Elektronika w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

Monter elektronik (od września 2017r. zmiana nazwy zawodu na Elektronik)

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym - zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor. Osoba na tym stanowisku ma wiele możliwości rozwoju i staje przed dużymi wyzwaniami.


WYMAGANIA

Do wykonywania zawodu elektronika wystarczy wykształcenie średnie specjalistyczne. Mile widziana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, ponieważ w zakładach produkcyjnych wiele urządzeń posiada instrukcje w językach obcych. W firmach świadczących usługi dla osób prywatnych wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. Ponadto elektronik musi na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę, śledząc nowinki techniczne, np. w prasie specjalistycznej.


WARUNKI PRACY

Elektronik pracuje w zakładzie produkcyjnym lub usługowym. Pracując w zakładzie produkcyjnym, elektronik przebywa w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie zajmuje się głównie montażem układów elektronicznych. Z kolei praca w zakładzie usługowym polega na kontakcie z klientem. Elektronik wyjeżdża do klienta i pracuje samodzielnie - wykrywa uszkodzenie sprzętu i w miarę możliwości likwiduje szkodę na miejscu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Elektronik może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym oraz w usługach, w których wymagana jest znajomość elektroniki.