Technik hutnik – kwalifikacje zawodowe:

M.06 – użytkowanie maszyn i urządzeń metalurgicznych
M.07 – użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
M.38 – organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

ZSZ - operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej :

M.07 – użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

M.06 – użytkowanie maszyn i urządzeń metalurgicznych

Hutnik – metalurg to zawód uprawniający do wszelkich prac związanych z wytwarzaniem, przetopem i odlewaniem metali i ich stopów. W zakresie kwalifikacji M.06 uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu rozróżniania surowców i materiałów oraz produktów hutniczych a także eksploatacji maszyn i urządzeń hutniczych, metalurgicznych i odlewniczych. Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w zakładach metalurgicznych metali żelaznych i kolorowych, odlewniach, laboratoriach kontroli jakości oraz w firmach prowadzących skup i sprzedaż surowców, materiałów i wyrobów hutniczych.

M.07 – użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi maszyn i urządzeń służących do obróbki plastycznej metali i stopów jak na przykład : walcarki, prasy, kuźniarki, kowarki, ciągarki. W cyklu kształcenia poznają procesy kształtowania materiałów metalowych i ich stopów za pomocą obróbki plastycznej zarówno na gorąco jak i na zimno. Poznają procesy: kucia, tłoczenia, ciągnienia, prasowania. A także operacje wykończające stosowane w tych procesach. Zdobywają uprawnienia zawodowe w kwalifikacji M.07 – użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali. Kształcenie praktyczne jest realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w ISD Huta Częstochowa oddział Walcowni Blach Grubych gdzie po zakończeniu szkoły najlepsi uczniowie otrzymają propozycję pracy. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w ISD Huta Częstochowa, „Alchemia” Zakład „Rurexpol”, „Inter - plast” oraz wielu innych firmach, gdzie realizowane są procesy kształtowania wyrobów drogą obróbki plastycznej tak na gorąco jak i na zimno.

„PLASTYK” TO NIE TYLKO CHIRURG I ARTYSTA

HUTNIK „PLASTYK”:

  • KSZTAŁTUJE, PROSTUJE, WYGINA, ZAOKRĄGLA, SKRACA, WYDŁUŻA, TŁOCZY I WALCUJE
  • ZMIENIA KSZTAŁTY I WYMIARY BLACH, RUR I MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
  • OBSŁUGUJE, USTAWIA, NAPRAWIA, KONSERWUJE, REGENERUJE I REMONTUJE MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE
  • TOPI, WYPEŁNIA, ZALEWA, WYKAŃCZA WYROBY METALOWE Z FORM ODLEWNICZYCH RÓWNIEŻ ARTYSTYCZNIE
  • NAGRZEWA, CHŁODZI, PRZEPROWADZA I KONTROLUJE PROCESY CIEPLNE METALI I ICH STOPÓW