• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

STYPENDIUM SOCJALNE
news-1067

STYPENDIUM SOCJALNE

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Sekcja Usług Środowiskowych MOPS w Częstochowie

INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

    Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę

w rodzinie.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

 

INFORMACJE NA STRONIE

http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow/

lub u pedagoga.

 

Komplet dokumentów prosimy składać

do pedagoga szkolnego

p. Katarzyny Kornatki

do dnia 11.09.2019