• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

  Fototechnik z innowacją: E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • drukarz

  Drukarz

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Śląskie. Zawodowcy.
news-1083

Śląskie. Zawodowcy.

29 października b.r. dyrektor naszej szkoły Dariusz Rataj uczestniczył w spotkaniu w Katowicach , na którym został podpisany list intencyjny – rozpoczynający realizacje projektu „Śląskie. Zawodowcy.”

Uczestnikami tego projektu są uczniowie szkół zawodowych województwa śląskiego (37 szkół), w tym oczywiście uczniowie naszej szkoły.

Cel główny projektu.

Poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla 1998 uczniów/uczennic poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie zawodowym oraz zwiększenie kompetencji 370 nauczycieli kształcenia zawodowego i wypracowanie  modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Okres realizacji :02. 09.2019 – 31.12. 2022 

Rodzaje form wsparcia dla uczniów

       Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)

       Staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych

       Kursy/szkolenia specjalistyczne

       Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

 

Zgodnie z założeniami partnerów przedsięwzięcia ma ono zwiększyć zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i samych uczniów.