• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Lekcja historii i patriotyzmu.
news-1211

Lekcja historii i patriotyzmu.

23 września członkowie Drużyny Strzeleckiej odwiedzili powstały w 1910 roku cmentarz na Rakowie. Spacer prowadził historyk Juliusz Sętowski. Młodzież poznała sylwetki ludzi zaangażowanych w działalność konspiracyjną, niepodległościową i walczących na frontach II wojny światowe. Na cmentarzu spoczywają między innym:

Bolesław Stępień – członek AK, działający w tajnej organizacji nauczycielskiej.

Adam Chojnacki – porucznik Wojska Polskiego.

Eugeniusz Żylichowski – major AK ps. Żarski, wychowawca wielu żołnierzy, więzień UB i NKWD.

Antoni Zębik – żołnierz AK, ps. Biegły , twórca powstańczej radiostacji „ Błyskawica.

Jan Burkhard – żołnierz WP, lekarz współpracujący z oddziałem partyzanckim Centaur.

Witold Siciarz – lekarz, który ryzykował życiem i ukrywał Żydów z częstochowskiego getta.

Jerzy Konieczko – uczestnik walk o Monte Cassino.

Na rakowskim cmentarzu są też mogiły zbiorowe w jednej z nich spoczywają: Walenty Obraniak i Karol Brymora . Na obelisku widnieje napis: „ Zginęli za wolność, Polskę i lud.”

Dziękujemy Panu Juliuszowi Sętowskiemu za wspaniałą lekcję historii.

Członkowie Drużyny Strzeleckiej zadeklarowali objąć patronat nad mogiłą żołnierza Adama Chojnackiego, który zginął 8 września 1939 roku mając zaledwie 27 lat.