• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Lekcja Biblioteczna
news-365

Lekcja Biblioteczna

Lekcja Biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Biegańskiego
19 grudnia 2012 r. uczniowie klasy II gT uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego. Młodzież zapoznała się z podstawowymi zasadami działania biblioteki, jej regulaminem oraz zgromadzonym księgozbiorem. Uczniowie zwiedzili główne agendy biblioteki: wypożyczalnię, informatorium, czytelnię naukowa, czytelnię czasopism oraz dział regionalny. Korzystali z katalogów bibliotecznych: przedmiotowego i alfabetycznego oraz komputerowej bazy danych placówki, w której wyszukiwali interesującą ich literaturę. W czytelni naukowej uczniowie poznali historię biblioteki oraz obejrzeli niezwykle cenne zbiory biblioteczne, m. in.: największe encyklopedie, wydania bibliofilskie, starodruki i rękopisy. Na końcu zajęć uczniowie mieli możliwość zapisania się do wypożyczalni i zaopatrzenia w potrzebne książki. Zajęcia miały na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa i kształtowanie umiejętności korzystania z biblioteki miejskiej, lecz również zapoznanie ze współczesnymi sposobami gromadzenia informacji i przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Kolejnym punktem wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej było wysłuchanie wykładu pt. „ Nowe formy uzależnienia Internet, pracoholizm, zakupoholizm”, który wygłosiła dr Małgorzata Kuś - pracownik naukowy Instytutu Politologii Akademii im. Jana Długosza. Było to trzecie już spotkanie młodzieży naszej szkoły w cyklu wykładów popularno – naukowych „ Akademia w Bibliotece”, które odbywają się w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego. Celem ich jest stworzenie dla młodzieży szkolnej Częstochowy i regionu częstochowskiego dodatkowej szansy pogłębiania wiedzy zakresu humanistyki, sztuki, nauk społecznych i pedagogiki a także zapoznanie uczniów ze środowiskiem akademickim reprezentowanym przez Pracowników AJD.