• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Nabór
news-368

Nabór

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O II NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”
Dnia 28 stycznia 2013 r. rozpoczynamy rekrutację kandydatów na uczestników projektu "Mam zawód- mam pracę w regionie". Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 22 marca 2013 r. włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: a) kształcą się w szkol ( zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w projekcie; b) nie była Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym; c) nie jest Uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:  doradztwo zawodowe ( grupowe i indywidualne),  kursy, w tym kursy certyfikowane,  praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,  wizyty studyjne u pracodawcy,  dostęp do platformy e-learningowej Osoby spełniające wymagania i zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, następujące dokumenty:  formularz zgłoszeniowy do projektu,  oświadczenie Uczestnika Projektu,  wypełnioną ankietę rekrutacyjną. Wymienione powyżej dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: www.czestochowa.pl, www.fe.czestochowa.pl a także na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w sekretariatach szkół: 1. Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58, www.zsanders.eu 2. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, www.zsprus.czest.pl 3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, ul. Krakowska 80F, www.reymont.czestochowa.pl 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, www.zeromskiczest.pl 5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142, www.zskochanowski.eu 6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, www.zse.ids.czest.pl 7. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, ul. Worcella 1, www.zsg.czest.pl 8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29, www.pulaski.neostrada.pl 9. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, www.zssb.czestochowa.ids.pl 10. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, www.zst.ids.czest.pl 11. Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90, www.tzn.edu.pl 12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl 13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15, www.ckp.czest.pl Wszystkie składane dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem kandydata, a w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem prawnego opiekuna kandydata, i złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja uczestników do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” i złożone w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie lub Urzędzie Miasta Częstochowy – Wydział Edukacji, pokój 34. Informacji w kwestii rekrutacji i innych zagadnień związanych z projektem „Mam zawód – mam pracę w regionie” udziela zespół projektowy: Magdalena Nocoń – Pracownik obsługi merytorycznej Aneta Nowak – Pracownik obsługi merytorycznej Referat Obsługi Projektów Europejskich Wydział Edukacji Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 pok. nr 34 (parter) tel.: 34 37 07 264