• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2013/2014
news-399

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( DZ.U. nr 186 poz. 1245) Dyrektor Zespołu Szkół im . B. Prusa w Częstochowie ustala w roku szkolnym 2013/2014 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. TECHNIKUM 5-7 MAJA 2014 - EGZAMIN MATURALNY 17-20 CZERWCA 2014 – EGZAMINY KWALIFIKACYJNY 23 CZERWCA 2014 – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 24-25 CZERWCA 2014 – PRAKTYCZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 5-7 MAJA 2014 - EGZAMIN MATURALNY 17 CZERWCA 2014 – EGZAMINY KWALIFIKACYJNY 20 CZERWCA 2014 – EGZAMIN KWALIFIKACYJNY 23 CZERWCA 2014 - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE