• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Dzień Edukacji Narodowej 2013
news-404

Dzień Edukacji Narodowej 2013

Dnia 14 X 2013 r. w Auli naszej szkoły uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym bowiem dniu w 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej powołał do życia pierwszą w Europie państwową władzę oświatową. Od tej pory dzień 14. października uznawany jest za święto szkoły. Na wstępie prowadzący przypomnieli, że dobrzy nauczyciele potrafią przekonać swoich uczniów, iż nauka nie jest narzuconym ciężarem ani ograniczeniem swobody, lecz fascynującą przygodą i kluczem do wolności większej, niż dotychczas doświadczyli. Na uroczystość przybyli: grono pedagogiczne, uczniowie, nauczyciele, którzy w murach tej szkoły przepracowali długie lata oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich pan Robert Gonera z Centrum Planu i Rozwoju Kadr JSD Huta Częstochowa, pani Anna Bodziachowska Human Resource Manager Stolzle Częstochowa, pani Edyta Nowak specjalista obsługi administracyjnej zarządu Alchemia S.A., pani Jolanta Sobczak wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie oraz ksiądz prałat Stanisław Jasionek – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Floriana. Jako pierwszy życzenia nauczycielom złożył pan dyrektor Dariusz Rataj, następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Cieślak a na końcu w imieniu młodzieży przemawiała Magdalena Moskalik. Po złożonych życzeniach uczniowie wręczyli specjalne nagrody. Uhonorowano nauczycieli w 5 kategoriach: - Nauczyciel Piła: pan Wiesław Kozerski, - Gołębie Serce: pani Bożena Gajewska, - Sportowiec Roku: pan Waldemar Luks, - Mistrz Pióra: pani Irena Cichecka, - Mistrz Zawodu: pan Konrad Grzyb. Uczniowie przyznali również nagrody specjalne: - Oczu Dookoła Głowy, którą otrzymał pan dyrektor Dariusz Rataj, za to że potrafi dopilnować wszystkiego i wszystkich. - Matczynej Troskliwości, którą otrzymała pani dyrektor Iwona Florek, ponieważ dzięki niej szkoła nie jest taka straszna. Po uczniowskich nagrodach, kolejne wręczył pan dyrektor Dariusz Rataj nauczycielom szczególnie zaangażowanym w pracę dydaktyczną i wychowawczą w ubiegłym roku szkolnym. Dalszą część uroczystości uświetniły liczne występy uczniów. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego przedstawiając w formie zabawnych scenek lekcje różnych nauczycieli. Jako drugi na scenę wkroczył kabaret zaprzyjaźnionego z naszą szkoła pana Eugeniusza Ślusarskiego, a zakończył uroczystość występ nauczycieli i uczniów, którzy zaprezentowali interesującą choreografię taneczną. Na zakończeniu uczniowie przypomnieli jeszcze mądrą sentencję Rabindranatha Tagore: Spałem i śniłem, że życie jest radością. Ocknąłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zrozumiałem, że służba jest radością oraz życzyli wszystkim nauczycielom i wychowawcom szlachetnych celów w pracy dydaktyczno – wychowawczej i koniecznego zdrowia. Grażyna Tatarek