• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Wspomaganie na piątkę
news-416

Wspomaganie na piątkę

Ogłasza się nabór do projektu pn. „Wspomaganie na piątkę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r. W ramach Projektu można korzystać z następujących form wsparcia: Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w oparciu o oferty doskonalenia. W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wdrożone Roczne plany wspomagania, sieci współpracy i samokształcenia. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 8 do 25 listopada 2013r. zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl). Regulamin Katalog kryteriów FORMULARZ szkoła, przedszkole FORMULARZ dla nauczyciela, nauczycielki Rekomendacja dyrektora Oświadczenie Deklaracja uczestnictwa – Dyrektor Deklaracja uczestnictwa nauczyciel, nauczycielka