• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
news-523

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W tym roku 20 listopada 2014 roku po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Przypada on w 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana powszechnie Światową Konstytucją Praw Dziecka, obowiązuje w niemal wszystkich państwach na świecie. Dokument składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane wszystkie prawa, przysługujące każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia. Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Polska miała duży wkład w powstanie Konwencji – była jej inicjatorem, przedkładając w 1978 roku Komisji Praw Człowieka ONZ projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie konwencji powołano do życia Komitet Praw Dziecka - organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały.

Prawa zawarte w Konwencji tworzą cztery grupy:

1.     prawa osobiste np.: do życia, rozwoju, tożsamości, nauki, godności, szacunku, nietykalności osobistej, własnych poglądów, wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami

2.     prawa socjalne np.: ochrony zdrowia, do odpowiedniego standardu życia, wypoczynku i czasu wolnego

3.     prawa kulturalne np.: do nauki, korzystania z dóbr kultury

4.     prawa polityczne np.: do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych

Zachęcamy do zapoznania się z wspólnym listem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/25-lecie-konwencji-o-prawach-dziecka