• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Ogólnopolska Olimpiada w Prusie
news-580

Ogólnopolska Olimpiada w Prusie

Wiedzę należy kochać. Jest to najpotężniejsza zwycięska siła, którą człowiek włada.

Słowami Feliksa Chwaliboga 31. marca 2015 roku rozpoczęła się gala otwarcia XXXVIII. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz merytorycznym patronatem  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

           Rozpoczęcie olimpiady uświetniło wielu znamienitych gości, wśród których głos zabrali: Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, pracownik naukowy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - doktor inżynier Bogusław Wiśniewski oraz Poseł na Sejm RP Marek Balt.

 

            Na rozpoczęcie olimpiady przybyli: Przemysław Wrona – Radny Miasta Częstochowy, Katarzyna Centkowska – Wydmuch, pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Mirosław Kornatka – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Sławomir Duch – przedstawiciel OKE w Jaworznie, Dariusz Humaj – Dyrektor CKZiU w Częstochowie, współorganizator olimpiady, Dorota Kaczmarek - Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, Katarzyna Balsam – Szeląg i Jacek Kasprzyk – przedstawiciele Huty ISD Częstochowa, Marek Hercog – zastępca Prezesa FSNT NOT w Częstochowie, Hanna Szemelyuk – dyrektor Collegu Technicznego Politechniki Lwowskiej.

            Początki olimpiady sięgają 1973 roku, kiedy to odbyła się jej pierwsza edycja, jako wspólna inicjatywa krakowskich uczelni i średnich szkół technicznych. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowały  wówczas krakowskie uczelnie.

             W pierwszych latach uczestnicy olimpiady rywalizowali w jednej - elektrycznej - grupie tematycznej. W kolejnych edycjach dołączyła do niej sekcja elektroniczna, co spowodowało wzrost liczby szkół uczestniczących w zawodach, z równoczesnym terytorialnym rozszerzeniem zasięgu konkursu na inne województwa. W 2009 roku Komitet Główny Olimpiady zdecydował się na zwiększenie liczby grup o telekomunikację, automatykę i mechatronikę.

            Obecnie, w trakcie XXXVIII. edycji, młodzież rywalizowała w sześciu kategoriach: elektronicznej, elektroniki medycznej, informatycznej, teleinformatycznej, elektrycznej i mechatronicznej.

 Komitet Główny Olimpiady tworzą pracownicy naukowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Zawody są przeprowadzane w różnych ośrodkach regionalnych na terenie kraju.

W tym roku wyróżnienie to przypadło Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, przy współudziale Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym odbędą się zawody praktyczne w kategoriach elektryk, elektronik i elektronika medyczna.

          Organizacja olimpiady nie byłaby możliwa gdyby nie sponsorzy. Cenne nagrody dla laureatów i finalistów ufundowały następujące firmy: NDN, Tauron, Merazet, Aniro, Festo  Didactic, Relpol, Slican, Huta Stoelzle, Huta ISD, Eti Polan, Fonex, Limatherm, Inter Plast, Lumel, Eaton, Prema, It –solve.

 

W tegorocznej rywalizacji wzięło udział 373 uczestników z 73 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski oraz Ukrainy. Współzawodniczyli oni w jednej z sześciu - wcześniej wymienionych - grup tematycznych.  Oprócz wiedzy teoretycznej, na etapie pisemnym, sprawdzane były umiejętności praktyczne uczestników podczas wykonywania dwu ćwiczeń laboratoryjno - projektowych. Najlepsi z każdej grupy tematycznej walczyli o miano laureata lub finalisty olimpiady.

Finał miał charakter otwarty. Finaliści odpowiadali przed Komisją Konkursową, w obecności innych uczestników oraz widzów na wylosowane przekrojowe pytania, obejmujące zagadnienia z przedmiotów zawodowych. O zajętym miejscu zadecydowała suma zdobytych przez uczestnika punktów.

Dyplomy i nagrody rzeczowe oraz indeks wyższej uczelni otrzymali następujący laureaci:

- w kategorii elektrycznej:

1.      Mateusz Dudek - Zespół Szkół Elektryczno -Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego Sącza

2.      Dominik Wojcieszczak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

3.      Dawid Kasieczka - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu

4.      Wojciech Pawlak - Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej - Curie w Puławach

5.      Jakub Lenartowicz - Zespół Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej - Curie w Puławach

6.      Paweł Basta - Zespół Szkół Elektryczno -Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego Sącza

 

             - w kategorii elektronicznej:

1.      Dominik Górni - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa

2.      Grzegorz Węgrzyn - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa

3.      Radosław Brzozowski - Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

4.      Daniel Dmitrzak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

5.      Justyna Serafin - Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

6.      Mikołaj Grabara - Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

               - w kategorii mechatronicznej:

1.      Sebastian Pokój - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

2.      Łukasz Jeleń - Zespół Szkół Elektryczno -Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego  Sącza

3.       Kamil Smyczek - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu - Zdroju

4.      Michał Waszak - Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

5.      Mikołaj Markiel -  Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku - Białej

6.      Piotr Tomaszuk - Zespół Szkół Mechanicznych - Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 

              - w kategorii teleinformatycznej:

 

1.      Michał Wielgus - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

2.      Krzysztof Bulanda - Zespół Szkół Elektryczno -Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego Sącza

3.      Szymon Rzążewski - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

4.      Marcin Bogacz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie  

5.       Patryk Jarosz - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa

6.      Artur Czernia - Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy

 

 

               - w kategorii elektronika medyczna:

 

1.      Daniel Moździerz - Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

2.      Michał Kurzawa - Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

3.      Jacek Pikuła - Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

4.      Mateusz Jurczak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie  

5.      Robert Łabus - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa

6.       Dawid Włodraczyk - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa

 

      

               - w kategorii informatycznej

1.   Artur Pelczar - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie  

2.   Piotr Czytański - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie

3.   Szymon Kuczaty - Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

4.   Adrian Jeleń - Zespół Szkół Elektryczno -Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia z Nowego Sącza

5.   Daniel Sawka - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie

6.   Grzegorz Kolano - Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

7.   Marek Lewiński - Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z Krakowa


               Zainteresowanie olimpiadą było ogromne, ponieważ gra toczyła się o wysoką stawkę.  Laureaci i finaliści  uzyskali prawo przyjęcia na I rok studiów z pominięciem warunków rekrutacji oraz zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy olimpiady wywieźli  ze szkoły na Prusa nie tylko indeksy na wyższe uczelnie i inne cenne nagrody, ale także wspomnienia  miłej atmosfery towarzyszącej zdrowej rywalizacji.