• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

Nasze szanse na rynku pracy rosną.
news-588

Nasze szanse na rynku pracy rosną.

Nasze szanse na rynku pracy rosną.

 

            13 maja b.r. uczniowie szkoły otrzymali dodatkowe uprawnienia przydatne w nauce, pracy zawodowej i znacznie zwiększające szanse na rynku pracy.

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 19 uczniów kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik mechatronik i technik informatyk po szkoleniu i egzaminie otrzymało świadectwa kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI wykonujących prace w zakresie: obsługi , konserwacji , remontu , montażu i kontrolno - pomiarowym do 1 kV. 

 

Co by było wśród zakresu,

Na który ludzie rzuceni,

Bez światła, ciepła, magnesu

I elektrycznych promieni?(…)

A. . Mickiewicz

                                                                           

 

                                                                                                                                  A. Uramowska