• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

XLI edycja OOWEE
news-925

XLI edycja OOWEE

Tegoroczna XLI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, podobnie jak w poprzednich latach, przeprowadzana jest dwuetapowo:

1.  - w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – w piątek 9 lutego 2018 r. – przystepujacy wypełniają test pisemny w celu wyselekcjonowania najlepszych 16-stu zawodników w każdej grupie tematycznej,

2.  - w Zespole Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim – w piątek oraz sobotę 23 i 24 marca 2018 r.  - wówczas ma miejsce część praktyczna i finały.

 

Podobnie, jak we wczesniejszych edycjach, młodzież rywalizować będzie w następujacych grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej, elektroniki i informatyki medycznej, informatycznej. Brane jest jednak pod uwagę zwiększenie zasięgu terytorialnego Olimpiady na południe i wschód, poza granice kraju. Oczywiście, zgodnie z zapisami Regulaminu, nie uszczupli to liczby Laureatów i Finalistów z Polski.

Również i w tym roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło swym patronatem honorowym Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Dnia 1 lipca 2007 OOWEE została zarejestrowana przez MEN i umieszczona w komunikacie CKE o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2008 roku, z dnia 7 VIII 2007, gwarnatując laureatom i finalistom zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Obecnie Komitet Główny wysłał do wszystkich Uczelni Technicznych, dysponujących kierunkami z pionu elektrotechniki, elektroniki i pokrewnymi, zawiadomienie o Olimpiadzie wraz z prośbą o przyjmowanie, z pominięciem warunków rekrutacji, laureatów i finalistów OOWEE na odpowiednie kierunki I roku studiów. 

Placówki mające zamiar wystartować w rozgrywkach, przeprowadziły wcześniej eliminacje szkolne na zasadach określanych przez daną szkołę i desygnowały najlepszych uczniów do udziału w etapie pisemnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nasza placówka, po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, wytypowała sześciu zawodników  w trzech grupach tematycznych:

elektronicznej - Adama Bednarka, Adriana Baldowskiego
elektroniki medycznej - Przemysława Jończyka, Adama Owczarka
mechatronicznej Artura Markiewicza,  Krystiana Gawła

9 lutego br. w/w uczniowie wraz z opiekunam uczestniczyli w uroczystym otwarciu XLI edycji OOWEE oraz w pierwszym etapie tegorocznej olimpiady, przeprowadzonej na terenie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

14 lutego zostały ogłoszone wyniki końcowe pierwszego etapu w poszczególnych kategoriach.

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły - Przemysław Jończyk z  klasy IV eT (technuk elektroniczk) zakwalifikował się do drugiego - praktycznego etapu Olimpiady, który odbędzie się 23 marca w Zespole Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

opiekun grupy: S. Jędrzejczyk