• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji - Nowość!!!

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

  Fototechnik z innowacją: E-sport i grafika w wirtualnej rzeczywistości

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • drukarz

  Drukarz

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Monter Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie


Stypendium szkolne dla uczniów
news-952

Stypendium szkolne dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 za okres od stycznia 2018r. do czerwca 2018r.

Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 514,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny w szkole do której uczęszcza uczeń. 
Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego. Jednocześnie informujemy,
iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków dotyczących poniesionych wydatków 
na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie ustalonym przez pedagoga szkolnego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani pedagog Katarzyna Kornatka.

 

Załącznik:

 

- Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018