• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik


Skład Zespołu Wyładowczo-Rozdzielczego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

L. p.

Funkcja w procesie ewakuacji

Imię  i  nazwisko

Uwagi

1

2

3

4

 

Szef Zespołów Wyładowczo - Rozdzielczych

 

Naczelnik Wydziału Edukacji – Urzędu Miasta Częstochowy

 

Kierownik Zespołu Wyładowczo - Rozdzielczego

Dariusz Rataj

Dyrektor Szkoły

 

 

Członkowie

Zespołu

Wyładowczo –

Rozdzielczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik sekcji

informacyjnej +                        

3 osoby

 

 

Kierownik – Aneta Jacewicz

 

Marcin Zjawiony

 

Renata Wojciechowska

 

Izabela Wazia

 

Kierownik sekcji                                           

ewidencyjnej +

3 osoby

 

 

Kierownik – Anna Hutna

 

Małgorzata Bociąga

 

Sławomir Jędrzejczyk

 

Bogdan Mielczarek

 

Kierownik sekcji

rozprowadzającej +

3 osoby

 

 

Kierownik – Agata Tasarz

 

Aleksandra Lechowicz

 

Krzysztof Rorat

 

Krystyna Ćwiakowska

 

Kierownik sekcji

porządkowej +

3 osoby

Kierownik – Grażyna Kamkow

 

Bożena Gajewska

 

Małgorzata Wadowska

 

Bogusław Nowak

 

 

ZASPÓŁ KIEROWANIA EWAKUACJĄ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. B. PRUSA W CZĘSTOCHOWIE

 

Lp.

Imię  i  nazwisko

Stanowisko –funkcja podczas ewakuacji

Zakres czynności w zespole

1.

Dariusz Rataj

Dyrektor szkoły – kierujący ewakuacją

Odpowiedzialny za przygotowanie ewakuacji i szkolenie członków zespołu. Podejmuje decyzje o ewakuacji i kieruje procesem ewakuacji

2.

Aneta Wiśniewska

I  zastępca kierującego ewakuacją

Podlega kierownikowi ewakuacji i przejmuje jego kompetencje w razie jego nieobecności

3.

Robert Smolich

II  zastępca kierującego ewakuacją

Podlega kierownikowi ewakuacji i jego I zastępcy. Przygotowuje i aktualizuje dokumentację ewakuacji

4.

Magdalena Banach

Członek zespołu

Podlega kierownikowi ewakuacji. Wykonuje polecenia kierownika ewakuacji

5.

Mirosława Trzepizur

Członek zespołu

Podlega kierownikowi ewakuacji. Wykonuje polecenia kierownika ewakuacji

6.

Wiesław Kozerski

Członek zespołu

Podlega kierownikowi ewakuacji. Wykonuje polecenia kierownika ewakuacji

7.

Waldemar Luks

Członek zespołu

Podlega kierownikowi ewakuacji. Wykonuje polecenia kierownika ewakuacji

 

 

Procedury ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie - pobierz