• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik


Razem można więcej!Zespół Szkół im. Bolesława Prusa może poszczycić się nową inicjatywą.

  4 lipca 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Uczniów, Rodziców i Pracowników "PRUS". Jego przewodniczącym został dyrektor Szkoły mgr inż. Dariusz Rataj, a na stanowiska zastępców powołano mgr. inż. Michała Przygodę (członka Rady Pedagogicznej) i pana Mariusz Bińczyka (przedstawiciela Rady Rodziców). Na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Częstochowie zostało ono wpisane do rejestru 10 stycznia 2014 roku.

  Pomysł przedsięwzięcia narodził się kilka lat temu, a jego inicjatorzy podkreślali, że działalność Stowarzyszenia będzie doskonałą lekcją obywatelskości i tworzenia społecznej wspólnoty tak dla pedagogów, rodziców, a przede wszystkim młodzieży, która uczy się wzorowego systemu wartości.
Idee te znalazły potwierdzenie w celach i środkach działania Stowarzyszenia Uczniów, Rodziców i Pracowników "PRUS". Oto najistotniejsze z nich:
- inspirowanie form działania wspomagających szkołę (materialnie, programowo i organizacyjnie);
- wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej;
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
- organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i organizacji dla realizacji zadań kształtowania
  patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży;
- przeciwdziałanie przejawom nietolerancji;
- działalność edukacyjna i wychowawcza na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- organizowanie opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich;
- budowanie partnerstwa na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- promowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku.

  Wszystkich tych, którzy utożsamiają się Rakowem i Szkołą na Prusa, którym los potrzebujących nie jest obojętny, zapraszamy do współpracy. Na początek wystarczy wypełnienie deklaracji członkostwa. Tak uczyniło wielu nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół im. B. Prusa. Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyrazili również pierwsi uczniowie.

  Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Prezydent Miasta Częstochowy, pan Krzysztof Matyjaszczyk, na ręce pana dyrektora złożył gratulacje w związku z realizacją powyższej inicjatywy i zapewnił, że będzie wspierał działania Szkoły oraz Stowarzyszenia.

Czekamy także na Ciebie! Liczy się każdy pomysł i każda para rąk, bo razem można więcej.

nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0339 3590Status Stowarzyszenia