• Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Mechatronik

  Technik Mechatronik

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

  Technik Elektronik - Elektroniczne systemy pojazdów samochodowych

 • Technik fotografii i multimediów

  Technik fotografii i multimediów

 • Fotograf

  Fotograf

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • Technik geodeta

  Technik geodeta

 • drukarz

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę zostań drukarzem

 • Drukarz offsetowy

  Drukarz offsetowy

 • Mechanik monter maszyn i urządzeń

  Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Elektronik

  Elektronik

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

  Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 • XLII OOWEE ZSPRUS

  OOWEE

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Technik automatyk

  Technik automatyk - Nowość!!!

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik

  Mechatronik

 • Mechatronik


Automatyk - to dziś na rynku zawód bardzo deficytowy. Automatycy zatrudniani są przede wszystkim w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana,  w  biurach projektujących maszyny, w  laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.  Firmy będące dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów zajmują się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem. Wykonujący ten zawód nie tylko projektują maszyny i weryfikują ich działanie, ale także opiniują projekty.

Jeśli chodzi o predyspozycje, automatyk powinien odznaczać się skrupulatnością, cierpliwością, pomysłowością, kreatywnością. Te cechy okażą się niezwykle przydatne chociażby przy tworzeniu projektów maszyn czy też przygotowywaniu koncepcji konstrukcyjnych.  Dlaczego warto zostać automatykiem? Automatyka i robotyka to kierunki rozwoju procesów produkcyjnych i wytwórczych, które są naturalnym kierunkiem przemian. Są to kierunki stosunkowo młode, posiadające duży potencjał rozwoju i są bardzo popularne wśród aplikujących na uczelnie wyższe, kierunki techniczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań takich jak montaż, uruchamianie, obsługa, przegląd i diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki, a w szczególności:

montować układy  sterowania urządzeń i maszyn elektrycznych

projektować  i modernizować systemy automatyzacji procesów technologicznych

montować instalacje sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności

programować i obsługiwać sterowniki przemysłowe i maszyny numeryczne

obsługiwać i programować nowoczesne systemy inteligentnych domów

lokalizować i usuwać usterki w instalacjach, układach automatyki

sterować pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne

KWALIFIKACJE:

 

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej